Susreti Nagovori Povijest

Povijest Karmelskog svjetovnog reda u Somboru

Na blagdan Male Gospe 1913. godine, sluga Božji o. Gerard Tomo Stantić, nakon prikupljanja svih potrebnih dokumenta od Generalne uprave Reda bosonogih karmelićana u Rimu, te dopuštenja mjerodavne crkvene vlasti, ustanovljuje Karmelski svjetovni red. Od tada je ova Zajednica, koja ima svrhu produbljenje duhovnoga kršćanskog života u duhu karmelske karizme, napravila hod vjere sve do naših dana.

Uspomena na oca Gerarda je vrlo živa među članovima OCDS-a u Somboru, jer je on utemeljitelj i prvi voditelj naše Zajednice. Njegovim zalaganjem i pripremama 8. prosinca 1913. godine redovnički habit - škapular obuklo je 12 žena. Broj članova Svjetovnog reda se iz godine u godinu povećavao, da bi ih 1932. godine bilo 32. Među njima se nalazilo i 13 muškaraca koji su oformili zasebnu mušku grupu. Brojevno stanje članstva se iz godine u godinu nije puno mijenjalo.

Sluga Božji o. Gerard pobrinuo se da članovi imaju i priručnike koji će im biti vodiči na njihovom osobitom putu posvećenja u svijetu. Tako u Somboru 1923. g. nastaje malena knjižica "Cviće Karmela i bl. Malena Terezija". U njoj se, na sažet način promiče pobožan, svet život koji je poput miomirisa vrlo mio svemogućem Bogu. U drugom dijelu knjižice ističe se svijetli primjer takvog načina života konkretno proživljenoga u osobi sv. Terezije od Djeteta Isusa i Svetog Lica ili sv. Male Terezije koja je upravo te 1923. godine, 29. travnja proglašena blaženom. Kasnije su slijedila i ostala proglašenja. 17. svibnja 1925. godine, u bazilici sv. Petra u Rimu, papa Pio XI proglašava je svetom. 14. prosinca 1927. godine isti papa proglašava je suzaštitnicom misija, zajedno s Franjom Kraverskim. U godini 1997. u kojoj se obilježavala stogodišnjica njezine smrti, sada sv. papa Ivan Pavao II. 17. listopada proglašava sv. Malu Tereziju najmlađom naučiteljicom Crkve.

Nakon te male knjižice u Somboru, na blagdan Gospe Karmelske 16. srpnja 1939. nastaje puno veći priručnik i molitvenik za Svjetovni red, pod nazivom "Zvijezda Karmela".

Somborski Svjetovni red ima svoje specifičnosti po tome što je višenacionalan; pripadaju mu članovi Hrvati, Mađari i Nijemci. Uz produbljivanje vlastitog duhovnog života, Karmelski svjetovni red u Somboru usmjerio je tada svoju djelatnost na karitativno polje. Somborskoj Zajednici pripadali su članovi iz Subotice, Apatina, Bajmoka i drugih okolnih mjesta. Tada je već bilo stotinjak članova, i to činovnika, nastavnika, članova srednjeg staleža.

Promičući Karmelski svjetovni red, o. Gerard je još prije Koncila vidio smisao kršćanskog laikata. Zato je vrlo brižno brinuo o formaciji i odgoju članova, kako bi oni produbljivali svoju vjeru i zauzetije je živjeli u okolnostima svoje svakodnevice. Svaki laik mora u svijetu biti svjedok Kristova uskrsnuća i novosti života na koji nas Uskrsli poziva.

Karizma Svjetovnog reda je: u naše sredine, obiteljske, susjedske, radne, prijateljske... privlačiti Boga – oduševiti za Boga. Dobro je, ako sva naša djela izviru iz molitve.

Svi ljudi su, već po krštenju, pozvani na sudjelovanje u jedinstvenoj Božjoj svetosti, po vršenju djela ljubavi – "Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski" (Mt 5,48).

Kršćanin, privučen sadržajem i duhom evanđeoskih savjeta, ide u potragu za izrazom takvog života. Ostaje u svom zemaljskom zvanju i zvanju čovjeka na svom radnom mjestu, ali posredstvom crkvene karizme redovničkog života, potpomognut je potpunije živjeti kršćanskim životom.

Članovi Svjetovnog reda puno puta stižu tamo, kamo redovnici i redovnice ne mogu stići. Ti laici nose duh Zajednice kamo ga redovnici ne mogu nositi. Upravo zbog toga, veza između redovnika i Svjetovnog reda - laika, treba biti živa i stalno prisutna. Bez uske veze s redovnicima, Svjetovni red bi oslabio i postao anemičan.

Somborski Karmelski svjetovni red je imao i ima i danas značajnu i dobro sređenu biblioteku. Knjige su pisane na hrvatskom, mađarskom i ponešto na njemačkom jeziku. Spisak knjiga i fond knjiga ostali su netaknuti svih ovih godina. Knjige su članovima OCDS-a, a i drugim vjernicima na raspolaganju za iznajmljivanje.

Škapular

Kao vanjski znak želje da se vlastiti život posveti služenju Kristu i Mariji kod redova koji su se na poseban način isticali Marijinim štovanjem jest škapular koji je postao njihovim zaštitnim znakom. Tako je i redovničko odijelo članova OCDS-a, nas ovdje u Somboru - škapular. On je izrađen od štofa smeđe boje, a sastoji se od dva jednaka komada duga 25 a široka 18 cm. Oni su spojeni istovjetnom trakom. Škapular se nosi preko ramena, tako da jedan dio visi sprijeda a drugi je na leđima. Kod oblačenja škapulara isti se blagoslovi.

Obred oblačenja i polaganja obećanja ranije se obavljalo u sakristiji uz sliku Karmelske Gospe, pored koje su gorele dvije svijeće. Ta slika se i danas može vidjeti u sobi našega Reda. No, danas se obred vrši u crkvi.

Ovako o škapularu razmišlja o. Gerard: "Škapular je najukusnije ruho jer je od Majke darovano, koje krasi dušu i pomaže joj da bude rumena, tj. puna ljubavi, plava tj. pokorna, zelena tj. puna nade i pouzdanja.

Neki statistički podaci

Od osnutka Svjetovnog reda, broj upisanih članova je 245. Među njima ima 24 muška imena a ostalo su žene.

Prema sadašnjem stanju, tri članice imaju položene doživotne zavjete, a 33 člana imaju položena doživotna obećanja. Tri članice imaju položena prva obećanja, na tri godine. U novicijatu (vremenu kušnje ili priprave) su dvije osobe. U kandidaturi su tri osobe.

Najviše je članova iz Sombora, što je i razumljivo, a ostali su članovi iz raznih krajeva: Apatin, Subotica, Senta, Beograd, Bor, Niš, Titel, Beli Manastir.

Prosječnu dob nismo računali, no, ipak želimo spomenuti da najstarija članica ima 92 godine, a najmlađi član 25 godina.

Trenutno nas je malo, no, ne prestajemo zvati braću i sestre u Isusu Kristu, da i oni osjete poziv svoj život učiniti, uz pomoć Duha Svetoga, vječnim darom za Boga. Bogu posvećeni život može se živjeti i u obitelji, na radnom mjestu, i u drugim okolnostima svakodnevice. Doista je moguće, u duhu Karmela, Bogu prinositi svoju svagdanju žrtvu molitve i hvale. Sve na Božju čast i Njemu na ugodan miris. Jer, kako bi naš otac Gerard znao reći:

Ko Isusa slidi,
taj je cviće obitelji,
cviće Grada,
cviće države i cilog svemira.
Taj ima mista u svakoj kući i državi.

s. Marijana od Kraljice Karmela,
priorica OCDS - Sombor

Fotogalerija

o. Gerard Tomo Stantić