Karmelski svjetovni red - Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis - OCDS

Povijest

Svjetovni red Karmela u Hrvatskoj

Svjetovni red Karmela u Hrvatskoj

Svjetovni karmelski red niknuo je u sjeni karmelskih samostana, najprije u Somboru, zalaganjem sluge Božjega o. Gerarda Stantića. Svjetovni red u Somboru osnovan je dekretom Generalnog poglavara karmelićana u Rimu 8. kolovoza 1913. godine. Na blagdan Male Gospe sluga Božji o. Gerard Tomo Stantić primio je prve članove Svjetovnog reda i bio njihov dugogodišnji duhovni voditelj. više

Svjetovni red Karmela (OCDS)

Svjetovni red Karmela (OCDS)

Napredak Svjetovnog reda bosonogih karmelićana počinje Obnovom Karmela. Papinski dokument Bula pape Nikole V. "Cum nulla fidelium"- iz 1452. g. dao je karmelićanima mogućnost, koju su drugi redovi već imali, širenja njihovog redovničkog života izvan samostana. Svjetovni red širi se sve više sa sv. Terezijom Avilskom. Već u 17. st. djelo sv. Terezije prodrlo je u čitavu Europu, Ameriku i Aziju, a vjernici koji žele sudjelovati u prakticiranju njezinog načina života postaju sve brojniji. više