Karmelski svjetovni red - Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis - OCDS

Formacija

Što je potrebno za ulazak u Svjetovni red?

Kako i samo ime kaže „red“ je nešto što traži organizaciju i poneku formalnost da bi sve bilo jasno i sa čistim nakanama.

Od dokumenata, pri ulasku u Svjetovni red bosonogih karmelićana, potrebno je donijeti:

 • preporuku od župnika,
 • potvrdu o sakramentima.

Pri dolasku se ispunjava formular sa sljedećim podacima:

 • Ime i prezime
 • Mjesto i datum rođenja
 • Župa i datum krštenja
 • Zanimanje
 • Obiteljski status
 • Adresa i kontaktni telefon
 • Župa stanovanja

Tko može biti član Svjetovnog reda?

Svaka odrasla i zrela osoba koja želi „iz bližega“ slijediti Gospodina te živi moralno i nastoji držati se Božjih zapovijedi i živjeti u duhu propovijedanja Katoličke Crkve.

Svjetovni red je zajednica vjernika laika, a zajednica je bitna da možemo nositi jedni druge. Kao zajednica možemo ići naprijed, moliti jedni za druge, naročito za one kojima je teško. Kad čovjek zna da braća za njega mole, puno lakše nosi životni teret.
Karmel ne smije biti „pribježište“, nego mjesto gdje ću dobiti snagu za sebe, obitelj, radno mjesto. Važno je da u meni netko prepozna Boga. Hod u Karmelu je najprije hod k Bogu, a onda zajedno s Njim, k braći. 

Rad sa novacima:

 • Priprema osobe da živi karizmu i duhovnost Karmela u nasljedovanju Krista, a u službi poslanja (čl. 31.).
 • Prevladavanje početnih teškoća za ostanak u Redu. Najčešći problem u formaciji je “izgovor” o nedostatku vremena. “Zamka” koja gotovo svakog člana može navesti na odustajanje od Reda.
 • Potpora ostalih članova Svjetovnog reda, magistre, a napose duhovnika Reda.
 • U formaciji  je bitno naučiti se koristiti karmelskom literaturom (na susretima novaka obrađuju se životopisi karmelskih svetaca).