Karmelski svjetovni red - Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis - OCDS

Sveci koji obilježavaju Karmel

Sv. Ilija

koji je govorio: "Živ je Bog u čijoj prisutnosti stojim". Sva duhovna tradicija Reda uvijek je davala važnost prisutnosti Boga kao životnom iskustvu. Povijesna osoba Karmela svakako je prorok Ilija, stanovnik Karmela, gigantska osoba Staroga zavjeta, čovjek koji je razgovarao s Bogom. Karmelićani  ga nazivaju "Ocem".

Blažena Djevica Marija

uzor je na putu molitve i samozataje, čvrste postojanosti, duboke vjere i istinske poniznosti, duhom i srcem uvijek spremna primiti riječi Božje i prebirati ih u svom srcu. Evanđelje pokazuje kako je njezin život tekao u trajnom razmatranju riječi Božje. Marija je uzor u molitvi i traženju iskrenog prijateljstva s Bogom. 

Sv. Josip

Sv. Terezija štovala ga je posebnom ljubavi i zato ga je uvijek stavljala Redu kao uzor molitve te se potpuno predavala njegovoj sigurnoj zaštiti.

Obilježje Redu, osim sv. Ilije, Blažene Djevice Marije i sv. Josipa daju i sv. Terezija Avilska, sv. Ivan od Križa, sv. Mala Terezija, sv. Terezija de Los Andes, sv. Benedikta od Križa (Edith Stein), bl. Elizabeta od Presvetog Trojstva, brat Lovro ...  

Fotogalerija

Sv. Ilija
Blažena Djevica Marija
Sv. Josip