Pisma Riznica Za članove

Dokumenti

Iz Karmelskog pravila

Iz Karmelskog pravila

Reda Blažene Djevice Marije od gore Karmela, što ga je dao Blaženi Albert, patrijarh jeruzalemski, a potvrdio papa Inocent IV više

Iz Konstitucija Svjetovnog reda bosonogih karmelićana

Iz Konstitucija Svjetovnog reda bosonogih karmelićana

Velika obitelj terezijanskog Karmela prisutna je u svijetu u mnogim oblicima. Njena je jezgra Red bosonogih karmelićana, a čine ga braća, klauzurne redovnice i članovi Svjetovnog reda. To je jedinstveni Red s istom karizmom. Hrani se dugom povijesnom tradicijom Karmela, sažetom u Pravilu svetog Alberta i u nauci karmelskih crkvenih naučitelja i drugih svetica i svetaca Reda. više