"Trojaki", o. Vjenceslav Mihetec, OCD / Karmelski svjetovni red - OCDS
Karmelski svjetovni red - Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis - OCDS

"Trojaki", o. Vjenceslav Mihetec, OCD

Neraspoloženi ste. Baš vam se ne radi. Nema nikakve motivacije. Dozvolimo Duhu Svetomu da nam dozove u pamet Isusove riječi: "Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni!" Što hoće reći? Promijenite svoju volju u volju Božju, pretvorite vaš rad u bogoslužje. Dajte da vam riječi i djela budu pohvala Boga. To znači dati mjesta Duhu Svetomu. To znači vjerovati Bogu. To znači s Bogom, silom Duha Svetoga premještati bregove. Čovjek bez Duha Božjega je kao kruh bez kvasa. Kruh bez kvasa je tvrd kao cigla, a čovjek bez Duha Božjega je bezdušan. Kruh na oltaru bez Duha Svetoga ne postaje Tijelo Kristovo, tako i čovjek bez Duha Božjega nije čovjek Božji.

Duhovi su se negda slavili tri dana. Stoga i postoji kajkavski naziv TROJAKI. Tako i Trojački ponedjeljak, koji je u mnogim Marijinim prošteništima dan proštenja. Stari se Zagrepčani sjećaju Trojačkok ponedjeljka u Remetama. No, neka dođu Zagrepčani i ovog Duhovskog ponedjeljka, jer, kako je rekao kardinal Stepinac, pišući iz zatočeništva, "Još živi Fidelissima Advocata Croatiae!" Zaputite se toga ponedjeljka u Remete pješice, “u tihi stan, gdje je Mati Božja sveta, od dobe davne, davne”  - kako je rekao Šenoa, jer "tamo je srce, što svakom je dobro, tamo je ona, što svima je Mati" - kako pjeva Domjanić, pa da i vi u nekom kutu ostavite svoju bol i tugu - kako zbori slavni pjesnik Jeronim Korner.

Fotogalerija

"Trojaki", o. Vjenceslav Mihetec, OCD