PRVI MEĐUNARODNI KONGRES OCDS 1996. god. / Karmelski svjetovni red - OCDS
PRVI MEĐUNARODNI KONGRES OCDS 1996. god.

PRVI MEĐUNARODNI KONGRES OCDS 1996. god.

Datum održavanja: -

Na međunarodnom zavodu “Teresianum” u Rimu održan je od 8. do 15. listopada 1996. Prvi međunarodni kongres Karmelskoga svjetovnog reda. Sudjelovalo je 155 delegata, laika i svećenika, iz 44 zemlje. Karmelski svjetovni red u Hrvatskoj predstavljale su Branka Zrinjski, Tea Živković i o. Dario Tokić. Središnja tema kongresa glasila je: “Obnova Svjetovnog reda Karmela u svjetlu nove evangelizacije”. Papa Ivan Pavao II., koji je i sam pripadnik Karmelskog svjetovnog reda ("trećoredac"), uputio je pismo podrške i ohrabrenja sudionicima Kongresa.

U naizmjeničnom slijedu predavanja, rasprava i rada po skupinama sudionici su se bavili trima glavnim temama: Pravilo Svjetovnog reda KarmelaFormacija i Apostolat.  

Fotogalerija

PRVI MEĐUNARODNI KONGRES OCDS 1996. god.
PRVI MEĐUNARODNI KONGRES OCDS 1996. god.
PRVI MEĐUNARODNI KONGRES OCDS 1996. god.
PRVI MEĐUNARODNI KONGRES OCDS 1996. god.
PRVI MEĐUNARODNI KONGRES OCDS 1996. god.
PRVI MEĐUNARODNI KONGRES OCDS 1996. god.
PRVI MEĐUNARODNI KONGRES OCDS 1996. god.