Hodočastili smo sa sv. Terezijom Avilskom / Karmelski svjetovni red - OCDS
Karmelski svjetovni red - Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis - OCDS

Hodočastili smo sa sv. Terezijom Avilskom

Naša Majka sv. Terezija Avilska došla je u Hrvatsku i bila je s nama. Dočekali smo je u Remetama, pratili na Čret, a onda s njom u Mariju Bistricu. Nas tri sestre iz Svjetovnog reda (s. Anđelina, s. Ana i ja) bile smo presretne noseći njezin štap. Ne bi ga ispuštale iz ruku, da nismo morale i drugima pružiti priliku da ga ponesu. Najljepše je bilo u Mariji Bistrici, kad smo ga predale sestrama koje su nas dočekale na ulazu u crkvu.

Kud Terezija, tud i mi. Pridružili smo joj se u Hrvatskom Leskovcu, u Brezovici i ponovo u Remetama, zahvalivši joj na posjetu i primljenim milostima. Bila je to krasna prilika koju sam iskoristila i sv. Majci Tereziji predala Zajednicu OCDS, da nas ona vodi. Kad sam to povjerila jednom našem bratu, rekao je: Šta ti je to trebalo? Sad ćete se naraditi!

s. Tea Živković, OCDS

Fotogalerija

Hodočastili smo sa sv. Terezijom Avilskom