Karmelski svjetovni red - Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis - OCDS

Prva sjednica Savjeta Karmelskog svjetovnog reda s novim duhovnim asistentom

U petak 8. svibnja 2015., u samostanu Majke Božje Remetske, Česmičkoga 1, Zagreb održana je prva sjednica Savjeta Karmelskog svjetovnog reda s novim provincijalnim predstojnikom Hrvatske karmelske provincije sv. o. Josipa za Svjetovni red i duhovnim asistentom remetske Zajednice OCDS, o. Darijom Tokićem.

Uz ostalo, na sjednici je bilo riječi o ulozi Karmelskog svjetovnog reda i odgovornosti Savjeta, o početnoj i permanentnoj formaciji, o rasporedu redovitih mjesečnih susreta kao i cjelodnevnih susreta duhovnih obnova i duhovnih vježbi. Članovi Savjeta iznijeli su prijedloge novih inicijativa, koji će biti detaljnije razrađeni na idućem susretu 22. svibnja 2015.