Karmelski svjetovni red - Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis - OCDS

Ustanove OCDS obogaćene poglavljima o „Bratskom zajedništvu“ i o „Sv. Josipu“

Generalni poglavar bosonogih karmelićana, na zahtjev Generalnog Tajništva za Svjetovni red, nakon konzultacije sa svim provincijama i zajednicama Reda i s dopuštenjem Generalnog Definitorija, podnio je na odobrenje Apostolskoj Stolici tekst novih poglavlja o “Bratskom zajedništvu” i o “Svetom Josipu”, za umetanje u Ustanove Svjetovnog reda.

Poglavlje o „Bratskom zajedništvu“ posvješćuje nam da su molitva, formacija i radosno ozračje ključni za produbljivanje prijateljskih odnosa, i za osiguravanje uzajamne potpore u svakodnevnom životu laičkog poziva terezijanskog Karmela, svakom članu OCDS, što zahtijeva redovito i aktivno sudjelovanje u životu i na susretima zajednice. Molitva jednih za druge, međusobni odnosi brižnosti, kontakti s udaljenim članovima, posjećivanje bolesnih članova, onih koji trpe, starijih osoba, i molitva za preminule članove - također su znaci zajedništva. Sukladno terezijanskoj karizmi, svjetovne karmelićanke i karmelićani njeguju zajedništvo s drugim zajednicama unutar provincije i cijelog Reda, koje se ostvaruje susretima, solidarnošću i komunikacijom.

Tekst poglavlja o „Sv. Josipu“ podsjetnik nam je da u ovom dragom svecu možemo naći uzor za život skrušenog klanjanja i molitvenog zajedništva s Isusom, učitelja molitve i šutnje, i neusporedivog zaštitnika, kojemu doista možemo povjeriti svoje nade, borbe i svakodnevni rad.