Karmelski svjetovni red - Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis - OCDS

Proročki nam glas danas govori: "Pripravite put Gospodinu u pustinji."

"Svaka dolina neka se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo, neka se izravna, što je hrapavo, neka se izgladi!"

Za onoga koji želi čuti i prihvatiti – savršeno jasno i ostvarivo. Valja nam pripraviti put Gospodinu u našemu srcu. Iz njega sve proizlazi. U njemu su udoline. To su one manjkavosti, to su naši propusti. To je naša lijenost, naša nezainteresiranost. Valja nam te praznine ispuniti svojim zauzimanjem, svojim čestitim radom, svojim dobrim djelima, naravno, započevši od svojih najbližih. Ima u našem srcu i brežuljaka.Oznake našega karaktera treba usmjeriti prema dobru, a ne prema zlu. Tako ćemo pripraviti put Gospodinu, da njegov dolazak za nas ne bude uzaludan.                                   

SLIJEDEĆI SUSRET ČLANOVA KARMELSKOG SVJETOVNOG REDA BITI ĆE:

16. 12. 2017. godine: 15,30h susret FORMACIJA, 17,00h sveta misa

ZAJEDNIČKI SUSRET NAKON VEČERNJE SVETE MISE u prostorijama samostana.

Pripravimo put Gospodinu, da njegov dolazak za nas ne bude uzaludan.

u očekivanju

s.Marijana od Kraljice Karmela , pr.OCDS