Karmelski svjetovni red - Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis - OCDS

"Ovo je dan što ga učini Gospodin kličimo i radujmo se u Njemu"

Danas u Karmelićanskoj crkvi u Somboru milošću Božjom svoju Mladu Misu je slavio o. Alen od Isusa i Marije (Mažić) OCD u koncelebraciji oca Bernardina Viszmega, priora, i oca Zlatka Žuvele. Hvala ti dobri Bože na ovom izabranju i pozivu i čuvaj ga i štiti na putu ka brdu Karmel na kom putu ćemo ga mi članovi Karmelskog svjetovnog reda pratiti u svojim molitvama.

Dragi mladomisniče oče Alene

Blagoslovljena je bila dob tvojih dana,u kojoj te milost pripremala da čuješ Kristov glas:

"Pogledaj moje Srce koje te toliko ljubi,

ostavi sve i pođi zamnom..."

Krenuo si stazama koje ti je On pokazao.

Putovima gore Karmela na kojima se uči biti žrtva  paljenica ljubavi.

Paljenica koja dopušta  biti očišćena svega što nije Bog sam.

Upoznao si ljubav Njegovog Presvetog Srca.

Ljubav bolno ranjenu trnjem i ispunjenu čežnjom za tvojom dušom,

za dušama svih ljudi.

Velika je milost svoj život potpuno prinjeti Kristu, za duše, za njihov spas...

Zbog njih te Krist pozvao, i zbog njih te šalje.

Tijekom svih ovih godina naučio si se osloniti na stijenu u tvome Maslinskom vrtu i crpiti utjehu anđela  koje ti je Gospodin slao.

Iskusio si ljubav Bezgrešnog Srca Kristove i tvoje Majke,

Naše Gospe Karmelske.

Zato je tvoje ime zauvijek urezano u Kristovo Srce,

Žrtva paljenica je prinesena

i prihvaćena.

Fotogalerija

Mlada Misa: o. Alen od Isusa i Marije (Mažić) OCD
Mlada Misa: o. Alen od Isusa i Marije (Mažić) OCD
Mlada Misa: o. Alen od Isusa i Marije (Mažić) OCD
Mlada Misa: o. Alen od Isusa i Marije (Mažić) OCD
Mlada Misa: o. Alen od Isusa i Marije (Mažić) OCD