"MAJKA BOŽJA SNJEŽNA, Dan domovinske zahvalnosti", o. Vjenceslav Mihetec, OCD / Karmelski svjetovni red - OCDS
Karmelski svjetovni red - Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis - OCDS

"MAJKA BOŽJA SNJEŽNA, Dan domovinske zahvalnosti", o. Vjenceslav Mihetec, OCD

Danas crkva u hrvatskom narodu slavi Dan domovinske zahvalnosti. Danas, na blagdan Majke Božje Snježne. Sjećamo se toga jutra prije devet godina. Iznenada je započelo oslobađanje porobljenih dijelova domovine.

Na spomen istine koja je pobijedila 431.g., na Efeškom saboru Crkve, kad je Majka Božja svečano proglašena i imenovana Bogorodicom, nakon čega su nezadovoljnici i protivnici napustili Crkvu, dao je u Rimu na Eskvilinu papa Siksto III. izgraditi crkvu u čast svete Bogorodice, prozvanu "Sveta Marija Velika."

Hrvati su nakon svih velikih pobjeda, posebno onih iz turskih ratova, podizali svetišta Majci Božjoj.

Moguće danas nijedna krepost nije toliko zanemarena kao krepost zahvalnosti. Domjanić u svojoj zahvalnoj pjesmi, Odi zahvalnosti, upozorava da zahvalni trebamo biti i onda, kad je sunčano i kad sunce za oblak zajde. Lako je biti zahvalan kad ide sve kako hoću. Božji dar se ne smije zaboraviti, niti onda kad nam se čini da ništa nije kako bismo htjeli. Ako nam ne ide dobro, nije rješenje u tome da prestanemo biti zahvalni, već moguće u tome da se ispitamo: je li smo dar upotrijebili kako smo trebali, na opće dobro, ili smo ga časovito iskoristili za osobne probitke, zbog čega danas stradavaju mnogi.