Sv. Mala Terezija - o hrabrosti / Karmelski svjetovni red - OCDS
Karmelski svjetovni red - Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis - OCDS

Sv. Mala Terezija - o hrabrosti

Evo, opet ste skrenuli s maloga puta! Patnja koja obara i obeshrabruje dolazi od sebeljublja, nadnaravna patnja podiže hrabrost, u novom poletu za dobro.

Isus je na putu prema Kalvariji tri puta pao, a ti, siromašno malo dijete, ti ne bi bila slična svome Zaručniku; ti ne bi htjela pasti sto puta, ako zatreba, da mu dokažeš svoju ljubav, dižući se s više snage nego prije pada!

Dajete mi povoda da mislim na posve malo dijete koje počinje stajati na nogama, ali još ne zna hodati. U želji da dođe do svoje majke gore na stubištu, ono diže svoju nožicu da se popne na prvu stepenicu. Uzaludna muka! Ono padne uvijek iznova, ne mogavši ići naprijed. Pa dobro, pristanite biti ovo malo dijete. Vježbom u svim krepostima, dižite uvijek vašu nožicu da se uspnete po stubištu svetosti. Nećete uspjeti popeti se ni na prvu stepenicu, ali od vas dragi Bog traži dobru volju. Napokon, pobijeđen vašim uzaludnim naporima, On će sam sići i, uzevši vas u naručaj, odnijet će vas zauvijek u svoje kraljevstvo.

Dragi Bog mi daje hrabrosti prema mojim patnjama. Osjećam da trenutno ne bih mogla više podijeti, ali se ne bojim jer, ako se one povećaju, On će u isto vrijeme povećati moju hrabrost.

Mnoge duše kažu: Ali ja nemam snage učiniti takvu žrtvu. Neka i one čine ono što sam ja činila: velik napor. Dragi Bog nikada ne odbija onu prvu milost koja daje hrabrost u djelovanju; iza toga srce se ojača i ide se iz pobjede u pobjedu.