Sv. Mala Terezija - o veličini malenosti / Karmelski svjetovni red - OCDS
Karmelski svjetovni red - Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis - OCDS

Sv. Mala Terezija - o veličini malenosti

Djeca ne rade zato da bi osvojila položaj. Ako su dobra, poslušna, tada su to za ljubav svojim roditeljima; isto se tako ne moramo truditi kako bismo poslali svetima, već kako bismo obradovali dragoga Boga.

Veliki su sveci radili na čast dragom Bogu, ali ja sam tek mala duša i radim za Njegovu radost. Bila bih sretna da trpim najveće patnje – da On i ne zna za to – kad bi bilo moguće, da se nasmiješi.

Ima dosta ljudi koji žele biti korisni! Moj je san da budem mala beskorisna igračka u ruci malog Isusa. Ja, ja sam „volja“ malog Isusa.

Nikad nisam željela ništa drugo nego razveseliti dragoga Boga. Da sam nastojala nagomlati zasluge, tada bih sada, u ovom trenutku, bila očajna.

Ja sam uvijek zadovoljna onim što Bog traži od mene. Ne brinem se za to što On traži od drugih i ne umišljam sebi da sam stekla veće zasluge zato što On od mene više zahtijeva. Upravo ono što dragi Bog traži od mene sviđa mi se; sama bih to izabrala kad bih imala izbora. Svoj dio uvijek smatram lijepim. Čak ako i drugi imaju više zasluga, iako manje daju, radije bih imala manje zasluga, a više davala, jer time ispunjavam volju Božju.