Sv. Mala Terezija – misli o ljubavi / Karmelski svjetovni red - OCDS
Karmelski svjetovni red - Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis - OCDS

Sv. Mala Terezija – misli o ljubavi

Krist je moja ljubav, On je sav moj život!

Ljubiti znači dati sve i dati samoga sebe.

Da bih Te mogla ljubiti kao što Ti mene ljubiš, moram uzajmiti Tvoju vlastitu ljubav. Samo tada mogu naći odmora.

O kako je lijepa naša vjera! Umjesto da nam stisne srca kao što to misli svijet, ona ih uzdiže i osposobljava da ljube, ljube skoro beskonačnom ljubavlju, jer se ona mora nastaviti i poslije ovoga života.

Ja ne želim skupljati zasluge za nebo, hoću raditi samo za Tvoju ljubav, s jednim ciljem da Tebe razveselim, da tješim Tvoje Presveto Srce i da spašavam duše koje će Te vječno ljubiti.

Eto, tako će se istrošiti moj život... Ja nemam drugoga sredstva da ti dokažem svoju ljubav, nego da bacam cvijeće, to jest, da ne propustim ni jednu malu žrtvu, ni jedan pogled, ni jednu riječ, da iskoristim sva mala djela i da ih činim iz ljubavi.

Ljubav mi je dala ključ moga zvanja. Shvatila sam, ako Crkva ima tijelo sastavljeno od različitih udova, da joj onda ne nedostaje najpotrebniji i najplemenitiji od svih udova: shvatila sam da Crkva ima Srce i da to Srce gori od ljubavi. Shvatila sam da jedino ljubav oživljuje udove Crkve, te kad bi se ljubav ugasila, ne bi više apostoli navješćivali Evanđelja, mučenici ne bi više htjeli prolijevati svoju krv... Shvatila sam da ljubav obuhvaća sva zvanja, da je ona sve, da ona obuhvaća sva vremena i sva mjesta... jednom riječju, da je ona vječna!

Svi najsavršeniji darovi nisu ništa bez ljubavi.

Ne bojte se reći Isusu da ga ljubite, pa i kad to ne osjećate. To je sredstvo da prisilite Isusa da vam pomogne, da vas nosi kao malo dijete koje je odveć slabo da hoda.

Isus ne gleda toliko na veličinu djela niti na njihovu teškoću koliko na ljubav koja potiče ova djela.

Što se mene tiče, ja ne poznajem drugoga sredstva da se dođe do savršenstva osim ljubavi. Ljubiti, kako nam je srce za to stvoreno!