Karmelski svjetovni red - Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis - OCDS

Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom u crkvi sv. Stjepana kralja, u somborskom Karmelu

Datum održavanja:

Gospodine Isuse, ovdje sam pred tobom jer si mi tako rekao.

Mnogo sam puta o tome čitao i slušao, ali tek sada to prihvaćam ozbiljno.

Želim posvetiti ovo vrijeme molitve tebi i moliti “Gospodara žetve da pošalje radnike u svoju žetvu” (Mt 9,38) kao što tražiš od mene.

Ti si Gospodar žetve i dolazim pred tebe da izrečem tu molbu koju stavljaš u moja usta.

Nedjelja 13. studeni 2016. nakon sv. Mise u 10.30 sati izlaganje Presvetog Oltarskog Sakramenta

Prilika za osobno klanjanje u tišini i sabranosti

Dežurstvo članova Karmelskog svjetovnog reda od 12.00 do 15.00 sati

Od 15.00 do 16.00 sati klanjanje na mađarskom i njemačkom jeziku

Od 16.00 do 17.00 sati klanjanje na hrvatskom jeziku

U 17.00 sati pohrana Presvetog i sv. Misa na hrvatskom jeziku.

Draga braćo i sestre u Kristu, dođite da u tišini nađemo sebe, da se molimo za sve ljude u potrebi, da se otvorimo Bogu i pustimo da nas dobri Bog na novi način dodirne...“Dođite k meni svi”, poručuje nam Gospodin.

U ime članova Karmelskog svjetovnog reda Sombor,
s. Marijana od Kraljice Karmela, OCDS, priorica