Iz Karmelskog pravila / Karmelski svjetovni red - OCDS
Pisma Riznica Za članove

Iz Karmelskog pravila

Reda Blažene Djevice Marije od gore Karmela, što ga je dao Blaženi Albert, patrijarh jeruzalemski, a potvrdio papa Inocent IV1

Stalna molitva

[10] Svaki neka bude u svojoj sobi ili u njezinoj blizini, razmatrajući dan i noć o Zakonu Gospodnjem (usp. Ps 1,2; Još 1,8) i bdijući u molitvi (usp. 1 Pt 4,7), osim ako je zauzet drugim opravdanim poslom.

Kapitul i ispravljanje braće

[15] Nedjeljom ili drugim danima, gdje bude bilo potrebno, raspravljat ćete o stvarima koje se odnose na očuvanje redovničkog duha i na spasenje duša; na tim sastancima neka se s ljubavlju ispravljaju pogreške i nedostaci, koji će eventualno biti uočeni kod nekog od braće.

Opomene

[18] Budući je život na zemlji neprestana kušnja (usp. Job 7,1), pa svi koji žele živjeti pobožno u Kristu, trpe progonstvo (usp. 2 Tim 3,12), a protivnik vaš, đavao, kao ričući lav traži koga da proždre (usp. 1 Pt 5,8), vi se nastojte svom revnošću zaodjenuti bojnom opremom Božjom, da biste se mogli oprijeti zasjedama neprijatelja (usp. Ef 6,11).

[19] Opašite bokove svoje pojasom čistoće (usp. Ef 6,14 ); učvrstite srca svetim mislima; pisano je, naime: „Sveta će te misao sačuvati“ (Izr 2,11; prema LXX): Obucite se u oklop pravednosti da uzmognete ljubiti Gospodina Boga vašega svim srcem svojim i svom dušom svojom, a bližnjega svoga kao sama sebe. Svugdje čvrsto držite štit vjere, kojim ćete moći odbiti sve ognjene strijele zloga neprijatelja (usp. Ef 6,16). Bez vjere se doista nije moguće svidjeti Bogu (usp. Heb 11,6). Na glavu stavite kacigu spasa (usp. Ef 6,17), da svoje spasenje očekujete jedino od Spasitelja, koji oslobađa narod svoj od grijeha (usp. Mt 1,21). Mač Duha, a to je riječ Božja (usp. Ef 6,17) neka je obilato prisutan u vašim ustima (usp. Kol 3,10) i vašim srcima (usp. Rim 10,8) da sve što budete činili bude po riječi Gospodnjoj (usp. Kol 3,7; 1 Kor 10,31).

O radu

[20] Budite zauzeti nekim poslom, da vas đavao ne zatekne nezaposlene2 i da ne bi zbog vašeg nerada zaposjeo duše vaše. U tome se držite nauka i primjera blaženoga apostola Pavla; njegovim je ustima govorio Krist (usp. 2 Kor 13,3). Bog ga je postavio propovjednikom i učiteljem naroda, u vjeri i istini (usp. 1 Tim 2,11), pa ako ga slijedite nećete moći zastraniti. „U trudu, kaže, i naporu živjeli smo među vama, radeći noću i danju, da ne bismo opteretili nekoga od vas, ne kao da ne bismo imali pravo na to, nego da vam budemo za primjer, da nas nasljedujete. Kad smo, naime, bili kod vas, ovo smo vam naložili, da ako netko neće raditi neka ni ne jede. Čuli smo da neki među vama besposliče, ne radeći ništa. Onima pak, koji su takvi, zapovijedamo i zaklinjemo ih u Gospodinu Isusu Kristu, da s mirom radeći jedu kruh svoj“ (usp. 2 Sol 3, 7-12). Ovaj put je svet i dobar; njime idite (usp. Iz 30,21).

O šutnji

[21] Apostol preporučuje šutnju kad nalaže rad u šutnji (usp. 2 Sol 3,12). Isto tako prorok potvrđuje: Šutnja je čuvarica pravednosti (usp. Iz 32,17). I na drugom mjestu: „U šutnji i pouzdanju bit će snaga vaša“ (Iz 30,15). Zato određujemo da se obdržava šutnja od svršetka Povečerja do kraja Prvog molitvenog Časa slijedećeg dana. Iako u drugo vrijeme nema tako stroge obveze šutnje, ipak se treba kloniti mnogoga govora. Jer, kako je pisano i ništa nas manje iskustvo ne uči: „Obilje riječi ne biva bez grijeha“ (Izr 10,19). I „tko nesmotreno zbori, o glavu mu je“ (lzr 13,3b). Zatim „tko odviše govori, postaje odvratan“ (Sir 20,8). A Gospodin u Evanđelju kaže: „Za svaku nepotrebnu riječ što je ljudi izgovore polagat će račun na dan suda“ (Mt 12,36). Neka, dakle, svatko odmjeri svoje riječi i dobro zauzda svoja usta, da ne posrne i ne sagriješi u govoru, te grijeh njegov ne postane smrtan i nepopravljiv (usp. Ps 38,2), a šutnju, u kojoj pravednost raste (usp. Iz 32,17), neka se trsi obdržavati revno i savjesno.

_____

1 Pravilo što ga je karmelićanima dao sv. Albert, patrijarh jeruzalemski, između godine 1206. i 1214., najprije je 30. siječnja 1226. odobrio papa Honorije III., zatim 6. travnja 1229. papa Grgur IX. i 8. lipnja 1245. papa Inocent IV., a potvrdio ga je 1. listopada 1247., spomenuti Inocent IV. Ovdje je prijevod prema tekstu iz bule Quae honorem Conditoris (Reg. Vatic. 21, ff. 465-466). Uz navode iz Sv. pisma naznačena su mjesta što ih traži izvornik.

2 Sveti Jeronim, poslanica 125 Ad Rusticum: „Radi uvijek neki posao, da te đavao uvijek nađe zaposlenim“ (ML 22,1078).