Svjetovni red bosonogih karmelićana / Karmelski svjetovni red - OCDS
Karmelski svjetovni red - Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis - OCDS

Svjetovni red bosonogih karmelićana

Svjetovni red je bitan dio Reda bosonogih karmelićana Blažene Djevice Marije od gore Karmela, uz samostansku braću i klauzurne karmelićanke.

Zajedno sa družbama karmelskog nadahnuća, Karmelom Božanskog Srca Isusova, Karmelom Božjeg Milosrđa i Bratovštinom karmelskog škapulara čini veliku karmelsku obitelj.