Osnivanje Provincije OCDS / Karmelski svjetovni red - OCDS
Karmelski svjetovni red - Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis - OCDS

Osnivanje Provincije OCDS

Nakon obavljene vizitacije tijekom mjeseca srpnja, u Remetama je 13. kolovoza održan sastanak o. provincijala, Srećka Rimca, s provincijalnim delegatom OCDS, Darijem Tokićem i povjerenicom za osnutak Hrvatske provincije OCDS, Teom Živković, radi poduzimanja daljnjih koraka za osnutak Provincije Svjetovnog reda. Donesen je plan daljnjih aktivnosti:

  • izrada prijedloga Provincijskog statuta: odmah poslati zajednicama na doradu;
  • izrada prijedloga statuta pojedinih zajednica: odmah poslati, tako da se u zajednicama mogu odmah početi oblikovati prijedlozi za vlastiti statut zajednice;
  • u zajednicama koje još nisu kanonski utemeljene, Provincijal će zatražiti dodatne konzultacije, nakon kojih će imenovati v.d. priora i v.d. magistra zajednice;
  • na Saboru Provincije u studenome 2016. obavijestiti samostance o formiranju provincije OCDS i potaknuti na zajedničko djelovanje;
  • organizirati susret s generalnim tajnikom za OCDS, o. Alzimirom, 28. siječnja 2017.;
  • što prije izraditi i podijeliti materijale „ad experimentum“ za dvije godine novicijatske formacije;
  • izraditi i podijeliti Priručnik OCDS „ad experimentum“ do kraja kalendarske godine 2016.

Fotogalerija

Osnivanje Provincije OCDS